אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

ברכה על ספק מצווה

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". מחלוקת הראשונים על ספק מצווה, ביאור צדדי הספק על פי ההבנה האם ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן או דאורייתא.

הרב גבריאל סרף | כ"ד אדר ב' תשפ"ב