אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

ההתחדשות שבתפילה

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם".

הרב גדעון בנימין | כ"ד אדר ב' תשפ"ב