אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

להודות ולהלל- מבנה תפילת ההלל

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם".

הרב משה ליכטנשטיין | כ"ד אדר ב' תשפ"ב