אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

מחשבות זרות בתפילה

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם".

הרב איתמר אלדד | כ"ד אדר ב' תשפ"ב