אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

תפילת שוא - אופייה וגדריה

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם".

הרב נחמיה רענן | כ"ד אדר ב' תשפ"ב