אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

הנהגותיו של הרצי"ה

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". יחס הרציה לתלמידים שארגנו תפילה בזמן שיעור, יחס רבינו למשפט עברי, הקפדת הרב צבי יהודה על המידות של התלמידים. לימוד מהרציה על תוכחה. ההבחנה בין טמא לשאינו טהור, היחס לסעודת מצווה.

הרב מרדכי גרינברג | כ"ד אדר ב' תשפ"ב