אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

עיון במשנתו של הרב חרל"פ

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם".

הרב עידו יעקובי | כ"ד אדר ב' תשפ"ב