בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
112 שיעורים
  undefined
  43 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  במה עם ישראל מתקן את העלם?

  אורות ישראל - פרק ד' המשך פסקה י'

  עם ישראל משפיע על העולם בשתי דרכים עיקריים, ביחס בין העולם לה' ובתיקון המוסר.

  הרב ש. יוסף וייצן | ה' אב תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  איך לתקן את העולם ע"י המבט?

  אורות ישראל - פרק ד' המשך פסקה ט' - י'

  איך שהאדם מסתכל על אחרים זה משפיע עליהם בצורה רוחנית, אד שמסתכל על אנשים בהסתכלות חיובית זה מגדיל ומחק את הטוב שבהם, וח"ו להפךץ

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ח תמוז תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  מה היא עבודת ה' בדור שלנו ובדור של המשיח?

  אורות ישראל - פרק ד' המשך פסקה ט'

  לאורך הדורות נעשה בירור בין הטוב לרע ובדורות שלנו נעשה, שיא הבירור בין הטוב לרע והוא הבירור בין החיין למוות. בימות המשיח יהיה ברור מה הטוב...

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ז תמוז תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  מדוע שורש ישראל גבוה משורש התורה?

  אורות ישראל - פרק ד' המשך פסקה ט'

  ההופעה של משיח כוללת בתוכה את ירושת ישראל מצד משה, התורה ומצד האבות.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"א תמוז תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  איך לקיים את המצוות מתוך הבנה שזה רצון ה'?

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה ט'

  האבות הטביעו בנו את החיבור למצוות, כליותיהם נעשו יועצות ומשה רבינו הטביע בנו את קיום המצוות מביטול לה'ההבנה שהם מעל ההבנה שלנו. המצב השלם שיהיה בימות המשיח הוא שילוב של חיבור גדול למצוות ועם זה הבנה שהמצוות הם דבר גדול מאוד.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ' תמוז תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  ללמוד מאחרים או להיות נאמן לעצמו?

  אורות ישראל - פרק ד' סיום פסקה ח' - פסקה ט'

  כל אדם צריך שיהיו בו שתי תכונות, להיות נאמן לעצמו ועל גבי זה ללמוד מאחרים. תכונות אלו קיימות גם בעם ישראל. עם ישראל קיבל תכונות מהאבות "רחמנים, ביישנים, וגומלי חסדים" ובנוסף עמ"י קיבל את התורה - ללמוד מה'.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ד תמוז תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  אהבת ישראל דורשת עבודה כל החיים

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה ח'

  החיבור בן אומות העלם הוא בשביל שיהיה יותר כוח לחיות ולכן האהבה בניהם לא דורשת עבודה כי הרצון לחיות בצורה טובה, טבוע בכל אדם. לעומת זאת, הקשר בין ם ישראל מבוסס על הופעה של הנשמה וכדי לגלות את הנשמה צריך כל הזמן עבודה, ולכן גם אהבת ישראל דורשת השקעה תמידית.

  הרב ש. יוסף וייצן | ז' תמוז תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  תפקיד השנאה גם בתוך הטוב

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה ו' (המשך)

  יש מקום לשימוש בשנאה גם בתוך העולם הטוב, ככוח שמברר ומגדיר גבולות בבין טוב אחד לחבירו, כך שכל אחד יכול לבטא את הגוון המיוחד והמדויק לו. מהלך זה הינו שלב מרכזי בתהליך התפתחות העולם בצורה של כלל ופרט.

  הרב ש. יוסף וייצן | ט"ז סיון תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  מתי יש מקום לשנאת חינם?

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה ו'

  שנאת חינם הוא כוח מפריד וצריך להשתמש בו כדי לברר את הטוב מהרע ולזכך את הטוב יותר ויותר. שנאת חינם גורמת לחורבן כאשר אין לה תכלית, אבל צריך אותה כאמצעי.

  הרב ש. יוסף וייצן | ט"ו סיון תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  איך אוהבים את ישראל והגויים?

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה ד' -ה'

  אהבת ישראל והגויים צריכה לבוא מתוך אהבת ה'. כיון שכך אהבת ישראל היא גם בצד המעשי, ע ישראל מגלים את שם ה'. לעומת זאת אהבת עמלק היא רק בגלל שכחלק מהבריאה בסוף הם עוזרים לגלות את שם ה' אבל את המעשים שלהם אסור לאהוב

  הרב ש. יוסף וייצן | ט' סיון תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  התורה סותרת את אהבת ישראל?

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה ד'

  לעיתים עלולות להראות סתירות בין אמירות בתורה שבכתב ובע"פ, לבין אהבת ישראל או אהבת הבריות בכלל. ע"י יישוב נכון של הסתירות, בהבנה שאהבת ישראל אמיתית נובעת מאהבת ה', מטרת התורה מושגת בהתרחבות אהבת ה' לאהבת כל העולם כולו.

  הרב ש. יוסף וייצן | ח' סיון תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  הפגמים בעמ"י מעצימים את אהבת ישראל

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה ג'

  על ידי ראיית הפגמים בעם ישראל האדם צריך להעמיק את האהבת ישראל שלו ולהבין שאהבת ישראל לא תלויה במעשים אלא בסגולה הפנימית שיש בכל יהודי, ואהבה זו לא תפסק בשום מצב.

  הרב ש. יוסף וייצן | א' סיון תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  איך לאהוב יהודי שלא מקיים את המצוות?

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה ב'

  אהבת ישראל במדריגה עליונה נובעת מכך שלכל עם ישראל בטבע שלהם יש להם צימאון לה'. כיון שכך זה לא תלוי בקיום המצוות, אלא זו סגולה מיוחדת שטבועה בכל אחד מישראל.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ד אייר תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  מהי אהבת ישראל שאינה אהבת כל אדם?

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה ב'

  אהבה מגיע מכך שיש בניינו דימיון, יש לנו אות חוויות, דעות, נפשות דומות וכו'. אדם שאוהב מישהו מישראלב גלל שיש להם סתם דבר משותף זה לא אהבת ישראל, כי בדרך זו ניתן לאהוב גם גויים. אהבת ישראל נובעת מכך שכולנו צמאים לה' ורוצים להופיע את שמו בעולם שזה דבר המיוחד דווקא לישראל.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ג אייר תשפ"ג
  undefined
  39 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  תורתו של רשב"י ושל ר"ע

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה א'

  עבודתו של ר"ע היא עבודת דין, תיקון החיצונית, המעשים ומתוך כך תיקון הפנימיות. לעומת זאת עבודתו של רשב"י היא עבודת הרחמים, סודות התורה ומתוך כך תיקון חיצוניות המעשים.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ז אייר תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  איך אוהבים כל אחד מישראל תמיד?

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה א'

  כדי להגיע לאהבת ישראל צריך קודם כל אהבה רגשית, אהבת ישראל צריכה להגיע מההבנה שכל נשמות ם ישראל מגיעות ממקור עליון

  הרב ש. יוסף וייצן | י' אייר תשפ"ג
  undefined
  39 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  ביאור מצוות "ואהבת לרעך כמוך"

  אורות ישראל - הקדמה לפרק ד'

  במצוות "ואהבת לרעך כמוך" יש את החיוב על כל אדם שהוא ויש את החיוב על החסיד שצריך להיות לו יחס שונה לכל אחד מישראל. מי שמנתק עצמו מכלל ישראל מצווה זו כבר לא חלה עליו.

  הרב ש. יוסף וייצן | ט' אייר תשפ"ג
  undefined
  39 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  הדרך לתיקון כל חלקי העולם

  אורות ישראל - פרק ג' פסקה ט' - י"א

  כדי לרומם גם את הדברים הנמוכים במקום לעבוד עליהם יותר טוב, להוסיף הרבה טוב בדברים הגדולים שיותר קל לעבוד עליהם ועל ידי כך יתרוממו גם כל הדברים הנמוכים והקטנים.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ז אדר תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  הרוחניות מחברת בין עם ישראל

  אורות ישראל - פרק ג' פסקה ח' , ט'

  כלל ישראל זה דבר מפשט ולכן כדי להתחבר לכלל ישראל אנחנו צריכים להתמקד בצדדים הרוחניים של החיים.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ' אדר תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  איך מתחברים לכל עם ישראל?

  אורות ישראל - פרק ג' פסקה ז'

  לכל דור בעם ישראל יש הופעה מיוחדת אבל לאורך כל הדורות הופעה היא דרך התורה והמצוות. כיון שכך הדרך הטובה להתחבר לעם ישראל בכל הדורות היא דרך התור והמצות. בחיבור לתורה ומצוות האדם מתחבר לכל עם ישראל.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ט אדר תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il