בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
31 שיעורים
  undefined
  36 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  תורת אמת אנושית

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה נ"ד

  התורה לא בשמיים היא, היא ניתנה לבני האדם שלומדים אותה ע"פ הערכים שלהם. אדם הפוסק הלכה צריך להכיר בערכו, אחרת יצאו מתחת ידו עיוותים.

  הרב משה גנץ | ה' תשרי תשפ"ד
  undefined
  32 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  ה'גרורות של החטא'

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה נ"ג

  לחטא יש השפעה על הנפש וגם אם האדם עשה תשובה עליו לתקן את הרושם השלילי שנותר בנפשו. גם הסיבה שהובילה אל החטא צריכה כפרה, אם נעשתה שלא כהוגן.

  הרב משה גנץ | כ"ז אלול תשפ"ג
  undefined
  37 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  "ועשו סייג"- לזהירות וחשיבות

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה נ"ב

  כאשר חכמים קובעים סייגים יש בזה שתי מטרות, האחת כדי להרחיק את האדם מהעבירה. והשניה כדי לבנות באדם הכרה בחשיבות האיסור מדאוריתא.

  הרב משה גנץ | כ' אלול תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  החש בראשו יעסוק בתורה, מדוע?

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה נ -נ"א

  כאשר אדם חולה הצד הנפשי שלו נחלש וממילא הצד הרוחני שבו מתגבר וכך הוא נהיה יותר רוחני, בעל מידות מתוקנות ןלכם השכינה שורה ע"י מראשותיו של החולה.

  הרב משה גנץ | י"ג אלול תשפ"ג
  undefined
  39 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  ארים ראשי אל המחר - ידיעת העתיד

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה מ"ח

  "בקושי התירו ניחום אבלים בשבת", המפגש עם המוות והקושי היומיומי מקשה על האדם להתמקד בטוב העתיד להיות, ולהודות לה' על הטוב , תפקיד השבת הוא שהאדם יתנתק מהקושי היומיומי וכך יוכל לזכור את העתיד הצפוי להגיע.

  הרב משה גנץ | כ"ג תמוז תשפ"ג
  undefined
  47 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  הסתכלת הפרט כחלק מגוף גדול

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה מ"ה, מ"ז

  אנו מתפללים על החולה "בתוך שאר חולי עמך ישראל" כדי לבטא שהתפילה אינה עליו כפרט אלא כאדם שמהווה חלק ממערכת גדולה יותר שנקראת "כלל ישראל".

  הרב משה גנץ | ט' תמוז תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  "שבת היא מלזעוק" - המדרגה העליונה של התפילה

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה מ"ג

  ישנן שתי מדריגות , המדריגה הרגילה היא שהייסורים מביאים את האדם לזעוק לה' ולהתפלל אליו תפילה מעומק הלב. המדרגה שניה, אליה אנחנו מגיעים בשבת, היא שהאדם סומך על ה' שיעשה את רצונו על אף ייסוריו.

  הרב משה גנץ | ג' תמוז תשפ"ג
  undefined
  35 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  חשיבות אווירת השבת

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה מ"ד

  אף שישנם דברים שאינם אסורים באיסור הלכתי, הם פוגעים בציביון השבת הציבורי ולא מאפשרים לקבל את אור השבת כראוי.

  הרב משה גנץ | כ"ה סיון תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  מהות הציץ - הכל מגיע לתכלית אחת

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה מ - מ"א

  לעומת אדם רגיל שאצלו יש הרבה תכליות בחיים, וממילא פחות מתמסר לכל התכלית. הכהן הגדול הובדל במדריגה שהכל מגיע אצלו לתכלית אחת.

  הרב משה גנץ | י"ח סיון תשפ"ג
  undefined
  46 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  למה יש חומרות?

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה ל"ט

  "למען תהיה תורת ה' בפיך", מטרת התפיליןה יא לעורר את הקדושה שבאדם, ככל שהקדושה הפנימית של האדם מאירה פחות כך צריך יותר מעשים כדי לעורר אותה. במהלך הגלות רבו החומרות והמחלוקות כדי לשמור על מצבה הרוחני של האומה.

  הרב משה גנץ | י"א סיון תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  להיות קדוש להישאר נורמלי

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה ל"ד - ל"ו

  עיקר העניין באכילה הוא מצד הבריאות לעשות חיל, אך יש גם חשיבות בטעם של האוכל, שגורם לאדם להיפגש עם טוב אלוקי. טטרת התענית היא לא לצום, אלא רק אמצעי על מנת שהאדם יהיה פנוי להתעסקות רוחנית בלבד.

  הרב משה גנץ | י"ב אייר תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  איך עושים שינוי?

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה ל"ב - ל"ד

  כאשר עושים שינוי במערכת גדולה ומורכבת צריך לעשות אותו לאט ובשלבים, ולא לחולל מהפכה בבת אחת, זה נכון גם לגבי רפורמה משפטית וגם לגבי חזרה בתשובה.

  הרב משה גנץ | כ"ט אדר תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  היסוד לחיינו הלאומיים

  עין איה שבת א' פרק א' פסקה כ"ו

  ת"ח צריך לחנך ללמד את סביבתו לכך שהתורה והקודש הם יסוד החיים, ואז גם כשנופלים אפשר לחזור ולצמוח, אך אם לא נבין זאת, כאשר ח"ו תגיע נפילה לא יהיה במה להיאחז כדי לקום ממנה.

  הרב משה גנץ | כ"ב אדר תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  בכל מצב יש ניסיון

  עין איה שבת א' פרק א' פסקאות כ"ד - כ"ה

  כל מצב מזמן לנו עוד ניסיונות, מצב של עוני מביא איתו ניסיון של גניבה. מצב של עושר מביא ניסיון של גאווה, שאיפתנו להיות תמיד באמצע.

  הרב משה גנץ | ח' אדר תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  השפעת הכלל על היחיד

  עין איה שבת א' פרק שני פסקאות כ"א - כ"ב

  באדם הפרטי יש ישרות , אך כאשר מתקבצים הפרטים לכלל, הכלל מוציא מהאנשים הפרטיים את הצדדים הרעים שלהם. יכולים להיות אנשים טובים וישרים, אך כאשר הם נמצאים בתוך ציבור, פתאום הם מתנהגים רע.

  הרב משה גנץ | א' אדר תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  השכל והרגש ביחיד ובאומה

  עין איה שבת א' פרק שני פסקה כ'

  יש באדם שכל ורגש, השכל אמור לשלוט ברגש, אך לא להתעמר בו, לתת לו את המרחב שלו. אך גם עם ישראל זקוק לשכל, שמתפתח דרך לימוד תורה. ולרגש, לכוחות חיים גדולים שבאמצעותם ינהיג עולם.

  הרב משה גנץ | כ"ד שבט תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  נקודת המבט האישית בתורה

  עין איה שבת א' פרק שני פסקה י"ט

  מתחילה נאסר על האדם לאכול בשר, וזה היתר ע"מ למנוע הידרדרות מוסרית ולעתיד לבוא העולם יתעלה יחזור להימנע מבשר. כאשר האדם לומד תורה הוא מגיע מתוך ההסתכלות שלו על העולם, ולכן על תלמיד להקיף את תורת רבו בכדי להכירה.

  הרב משה גנץ | י"ז שבט תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  הכרת הטוב או חסד טהור?

  עין איה שבת א' פרק שני פסקה י"ח

  מה עדיף, לפתח את רגש הכרת תודה אצל המקבל או שהנתינה תבוא ממקום טהור? הכרת הטוב עדיפה כי על ידה מגיעים להכרת הטוב לה'. ועל ידה יש לפתח את הנתינה הנקייה.

  הרב משה גנץ | י' שבט תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  איך מחזקים את קיום המצוות?

  עין איה שבת א' פרק שני פסקה ט"ז - י"ז

  עם ישראל מקיימים את השבת בגלל שה' ציווה, אך כנסת ישראל יודעת גם מהו הצורך העמוק שמאחורי שמירת השבת. כנסת ישראל זו מהות בפני עצמה, לא רק איגוד של הרבה פרטים. כאשר קיום המצוות נחלש צריך להוסיף סייגים, וכשיש הרבה סייגים תתחזק ההכרה במצוות כדברים גדולים.

  הרב משה גנץ | ג' שבט תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  למה צריך את השבת?

  עין איה שבת א' פרק שני פסקה ט"ו

  המטרה העמוקה של השבת היא להפגש עם הקדושה הפנימית שלנו ולאפס את עצמנו לכיון של שלמות העולם., אל היום 'שכולו שבת' בו תתבטל קללת "בזעת אפיך תאכל לחם".

  הרב משה גנץ | כ"ה טבת תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il