דרכי הגאולה

הגאולה עפ"י דרכו של המהר"ל

הגאולה - סדר אלוקי מוכרח; היחס לא"י בגלות; הגאולה תבוא ע"י אחדות; הגאולה באה דווקא מעומק הגלות; השופר שמביא את הגאולה.

הרב עידו יעקובי | מוצאי יח' באלול תשס"ח