מלחמת "חרבות הברזל"

נס הכתבמ״ים

שירה מביאה גאולה. והדמיון הפלאי בין 185 כטבמי"ם בימינו ו185 ראשי גייסות של סנחריב בתקופת חזקיהו המלך..

הרב בניהו שרגא | ו' ניסן תשפ"ד