מלחמת "חרבות הברזל"

קדושת החיילים ובני הדור - הרב חרל"פ

סיפורי של הרב חרל"פ, קדושת ישראל המתגלת בחיילים בזמן הזה לאור תורת הרב חרל"פ והרב קוק.

הרב חיים אביהוא שוורץ | ז' כסלו תשפ"ד