מלחמת "חרבות הברזל"

חשיבות לימוד התורה והגבורה בעת מלחמה

הכינוי גיבור לקב"ה מתבטא לא רק בשעת שלו אלא גם בשעת מלחמה. ארץ ישראל נקנית בייסורים וזה מעור תשובה ותפילה לה'.

הרב אלקנה ליאור | כ"ו תשרי תשפ"ד