בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
40 שיעורים
  undefined
  29 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת קדושים- חלק ב'

  הסבר נוסף לפס' "קדושים תהיו". מדוע הקדים הפס' אמא לאבא במצוות מורא? הסבר דברי המדרש תנחומא עה"פ הנ"ל. חלק מן המצוות המובאות בפרשתנו מקבילות אל עשרת הדיברות.

  הרב חיים כץ | א' אייר תשפ"ד
  undefined
  29 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת קדושים חלק א'

  הנבראים נחלקים לשני חלקים שכליים וארציים, ושונה מהם האדם בכך שיש לו חופש בחירה. באדם ישנם חלקים גשמיים וחלקים רוחניים, אם נמשך אחר תאוותיו הנו נהיה כבהמה, אך אם מתגבר על תאוותיו, הנו דומה למלאך אלוקים.

  הרב חיים כץ | א' אייר תשפ"ד
  undefined
  31 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת שמיני

  ההבדל בין אמונתנו לבין אמונת הגויים. המספר שבע מבטא את הנק' שהקב"ה מנהיג את העולם ע"פ הטבע בדרך כלל, לעומת המספר שמונה שהנו מבטא את הנק' שיש דברים שהם מעל הטבע.

  הרב חיים כץ | כ"ד אדר א' תשפ"ד
  undefined
  30 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת צו - חלק ב'

  סוגי הקרבנות מחולקים לשניים אחד- מנחות והשני קרבנות. פרשת קרבן העולה כוללת בתוכה ארבעה ענינים.

  הרב חיים כץ | י"ח אדר א' תשפ"ד
  undefined
  28 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת צו - חלק א'

  האדם צריך שיהיו לו חברים, אך שלא ירבה לבקרן בצורה מוגזמת פן ישנאוהו. בכך שאדם חברותי זה מעיד כל כך אשר אין אצלו את החסרונות אשר מביאים בעקבותיהם העניות והעשירות, יראת הבריות מצד אחד ועזות מצד שני. ע"פ הסבר המדרש לפס" הכוונה הנה שאל תרבה לחטוא, ולהביא קרבנות פן ישנאך הקב"ה ח"ו, אבל עולות תביא בשפע. כאשר אדם מביא קרבן אך הנו חושב לחזור ולחטוא, הקב"ה שונא את הקרבן והנו תועבה לפניו.

  הרב חיים כץ | י"ז אדר א' תשפ"ד
  undefined
  29 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת פקודי

  עדיף שיהיה לאדם מעט כסף ביושר, מאשר המון כסף וזהב אך במרמה ובגזל. וכן טוב לאכול ירקות ביחד עם חברים מאשר בשרים עם שונאים. האדם צריך לשים את בטחונו ברבש"ע, ולא בכספו וזהבו.

  הרב חיים כץ | ד' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  28 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת ויקהל חלק ב'

  היחס בין הדבש לחכמה, הדבש הוא משל לחכמה, פרשנות של רבנו בחיי למשלי. מדוע משה רבינו משנה את הציווי על השבת - משנה מהצורה שהקב״ה אמר לו? כלל בהוראה לציבור. מה פירוש: ״לא תבערו אש״? קשור להבדלה - אש במוצ״ש

  הרב חיים כץ | כ"ז אדר א' תשפ"ד
  undefined
  30 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת ויקהל

  הדומם, הצומח, החי והמדבר הנם מדרגות זו למעלה מזו. ההבדל בין השכל לבין הטבע הנו שהטבע מתעצל לעשות דברים אע"פ שהנם הכרחיים, והשכל יראה לאדם את התועלת שתצא לו מן הדברים. הבאת דוג' לעיקרון הנ"ל.

  הרב חיים כץ | כ"ו אדר א' תשפ"ד
  undefined
  31 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת כי תשא

  שאלותיו של רבנו בחיי על מעשה העגל: 1:כיצד עמ"י מיד לאחר מעמד הר סיני, עושה עגל ועובד ע"ז? 2: כיצד עמ"י חשבו שהעגל שעשו מהעגילים שלהם הנם האלוהים אשר העלום מארץ מצריים? 3: כיצד אהרון לא מסר א"ע למיתה, והרי ע"ז הנה אחת מן המצוות שאנו מצווים עליה למסור את הנפש?

  הרב חיים כץ | כ' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  30 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת תצווה חלק ב'

  עשיית בגדי הכהונה הייתה צריכה להיעשות מתוך חוכמה מרובה. דברי הגמ' במסכת ערכין שבגדי כונה מכפרים כמו שהקרבנות מכפרים. ופרוט על אילו עבירות הבגדים מכפרים. מדוע הציווי על עשיית האפוד הוקדמה אל עשיית החושן, והרי לפי סדר הבגדים הוקדם החושן לאפוד?

  הרב חיים כץ | י"ג אדר א' תשפ"ד
  undefined
  30 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת תצווה חלק א'

  שלמה המלך ע"ה הרחיב את מצוות אהבת הגר לכל אדם אשר יעבור מארץ מולדתו אל ארץ אחרת, אשר יש לספק לו את מזונותיו ולהאיר לו פנים דרך אהבה אמתית ולא בדרך של חנופה.

  הרב חיים כץ | י"ב אדר א' תשפ"ד
  undefined
  29 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת תרומה חלק ב'

  הרב חיים כץ | ו' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  28 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת תרומה חלק א'

  האדם צריך להשתדל בלימוד התורה, מאשר באיסוף אחר הכסף והזהב. לקיחת התורה צריך ל העשות בזריזות ולא בעצלות. ואם אדם מתעצל בעשיית המצווה הנו יענש על כך ח"ו. אדם שהנו זריז בעשיית התורה והמצוות, הנו זריז גם בתיקון מידותיו, ומתקדם ועולה ממדרגה למדרגה, לעומת העצל שאינו עולה ומתקדם, ולא עוד אלא שהולך לאחור. ע"י התורה האדם זוכה אח החיים הנצחיים.

  הרב חיים כץ | ה' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  32 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת משפטים חלק ב'

  המשך דברי המדרש מאתמול : "התורה דינין מלפניה ודינין מאחריה, בנתינת עשרת הדברות לישראל ניתן להם הכל. בזמן שהדין נעשה למטה אין דין למעלה". "אשר תשים לפניהם" תשים מלשון סם ללמדנו שאם זכה האדם התורה שלמד נהפכת לו לסם חיים ואם לא זכה אז ההפך ח"ו. "כי תקנה עבד עברי" הסברו של רבנו בחיי מדוע התורה פותחת את הדינין דווקא בדינו של עבד עברי.

  הרב חיים כץ | כ"ט בשבט תשפ"ד
  undefined
  29 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת משפטים חלק א'

  הכרת פנים במשפט אינה טובה. שלמה המלך בספר משלי הוסיף ע"ג איסור התורה שמי שנושא פנים במשפט ומעוות את הדין, העם שונא אותו. המשפט מביא שלום לעולם, וכן ת"ח מביאים שלום לעולם ומפאת כך המשפט נמסר לידי החכמים. אדם שהולך לדון בערכאות של גויים, הנו גוזל ומיקר שם ע"ז. הגזל וחילול ד' הנם עבירות יותר חמורות מן רציחה. דברי המדרש שכ"מ שנא' אלה פסל את הראשונים וכ"מ שנא' ואלה מוסיף על הראשונים.

  הרב חיים כץ | כ"ח בשבט תשפ"ד
  undefined
  30 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת יתרו חלק ב'

  שני הסברים הניתנים ע"פ הפשט בידי רבנו בחיי מדוע התורה אמרה "ושם האחד" ולא ושם השני. הסבר הניתן בידי המדרש לשאלה הנ"ל. מדוע יתרו בדבריו למשה יחס את בני משה לאשתו של משה ולא למשה בעצמו?

  הרב חיים כץ | כ"ב בשבט תשפ"ד
  undefined
  30 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת יתרו חלק א'

  כאשר אדם חולה גם אם יקבל תרופות לא בטוח שיבריא ממחלתו, אך מרפה הלשון הנו רפואה וודאית. חולי הלשון הנו יותר קשה מן חולי הנפש שהנו החולי הכי קשה בכל חלאי הגוף. שני הסברים הניתנים ע"י של רבנו בחיי ל מהו חולי הנפש.

  הרב חיים כץ | כ"א בשבט תשפ"ד
  undefined
  28 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת בשלח - חלק ב'

  תכלית הנסיונות אשר עברו עמ"י במדבר הייתה כדי לחזקם במידת הביטחון . דברי המדרש שאותו הפה של פרעה שאמר שלא ישלח את ישראל, הוא הפה שאמר ,אנכי אשלח אתכם". וחמושים עלו בנ"י מארץ מצריים" באור המילה "חמושים".

  הרב חיים כץ | ט"ו בשבט תשפ"ד
  undefined
  29 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת בשלח - חלק א'

  האדם צריך לזכך את מחשבתו ולתקן את מידותיו. כשם שהלב מנהל ומשגיח על כל אברי האדם, כן הקב"ה מנהיג ומשגיח על כל הנמצאים והברואים. "מצרף לכסף ובוחן לזהב, ובוחן ליבות ד' "

  הרב חיים כץ | י"ד בשבט תשפ"ד
  undefined
  31 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת בא - חלק ב'

  באורו של רבנו בחיי למילה "לענות" שפרושה להיכנע. דרישת הקב"ה מן האדם הנה להיכנע מפניו. באורם של רבנו בחיי והרמב"ן לסדר התנהלות עשרת המכות במצריים, מתי החלו ומתי הסתיימו.

  הרב חיים כץ | ח' בשבט תשפ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il