בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
11 שיעורים
  undefined
  43 דק'
  קרבת אלוקים

  סיום המאמר: קרבת ה' המופיעה בתמצית של עמ"י

  מאמרי הראי"ה עמ' 38-39

  שיעור סיום המאמר: הכלליות של התשוקה לקרבת אלוקים - בעולם, בעם ישראל ובתמצית של עם ישראל - בדמות דוד המלך.

  הרב הראל כהן | כ"ג אדר ב' תשפ"ד
  undefined
  46 דק'
  קרבת אלוקים

  קרבת אלוקים בישראל, ובמיוחדים שבישראל

  מאמרי הראי"ה עמ' 37-38

  קרבת אלוקים נמצאת יותר באומה הישראלית, לעומת כללות האנושיות. גם בתוך האומה - ישנה אישיות מיוחדת, כללית, שכל עניינה - שהיא 'תמצית' של לכל האומה. אישיות זו מבטאת את השאיפה הזו לקרבת אלוקים של כל האומה. זוהי אישיות של 'מלכות', ודוד מלך ישראל היה כזה.

  הרב הראל כהן | ט"ז אדר ב' תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  קרבת אלוקים

  קרבת אלוקים באדם וצורת הופעת

  מאמרי הראי"ה עמ' 36-37

  בשיעור ממשיכים את מאמר קרבת אלוקים השיעור עוסק ביכולת של האדם בקרבת אלוקים מה מיוחד בקרבת האלוקים ביחס לאדם לעומת בהמה, בנוסף הרב קוק מסביר בהמשך את התנועתיות שבטבע כמקור והוכחה לקרבת אלוקים ומדברים אלו להבין את חופש והבחירה החופשית כמעלה נוספת של קרבת אלוקים במציאות

  הרב הראל כהן | י"א אדר ב' תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  קרבת אלוקים

  תשוקת המציאות לקרבת אלוקים

  מאמרי הראיה עמ' 37 - 38

  ישנה תשוקה נסתרת של כל המציאות כולה - אל מקורה, הקב"ה, שהוא סיבת כל הסיבות, והיא מתגלה בפועל באדם, בשאיפת נשמתו לקרבת אלוקים. המציאות מסודרת כך שהיא מוכרחת ומוטבעת לשאיפה לקרבת אלוקים, אף שיש חופש פעולה בפרטי המציאות. שאיפה זו לקרבת אלוקים מתגלית באדם, והוא מוצא אותה טבעית לו, משום שהיא קיימת ושייכת לכל המציאות עוד בטרם נבראה.

  הרב הראל כהן | ב' אדר ב' תשפ"ד
  undefined
  32 דק'
  קרבת אלוקים

  חידת החיים והמציאות האלוקית

  מאמרי הראי"ה עמ' 35

  לאחר ההבנה שאין סתירה ביחס האדם לקרבת אלוקים, הרב מדבר על חידת החיים, שישנה 'הופכיות' רבה בכל הופעתם ומרחביהם. ביחס לשאלת מקור המציאות האלוקית אומר הרב, שעצם החיפוש הפילוסופי אחר הסיבה הראשונה - הוא משום שהורגלנו לכך שיש גורם שמהווה כל דבר. אולם, המציאות האלוקית היא מושלמת ומוחלטת, ולא צריכה שום גורם וסיבה, אלא היא סיבת כל הסיבות. ומציאות מושלמת זו - מעוררת תשוקה לשאוף לקרבתה.

  הרב הראל כהן | כ"ה אדר א' תשפ"ד
  undefined
  39 דק'
  קרבת אלוקים

  סיכום פרק א' במאמר ותחילת פרק ב'

  מאמרי הראי"ה עמ' 34-35

  סיכום פרק א', עם הוספות משעורי הרב חיים דרוקמן זצ"ל. פרק ב' מדבר על הסתירה, כביכול, שביחס האדם לקרבת אלוקים: ההכרחיות של האדם לשאוף לקרבת אלוקים, שכאמור - בפרק א - היא עצם האדם ממש, לעומת השאיפה של האדם להשתלמות וחופש. ואומר הרב, שהדברים מתאימים ומתאחדים, ומשפיעים על כל מרחבי החיים.

  הרב הראל כהן | כ' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  קרבת אלוקים

  השאיפה לקרבת אלוקים - היא עצם הנפש

  מאמרי הראיה עמ' 33-34

  קרבת אלוקים היא שווה בכל, אלא שגילויה משתנה ע"פ הדרגה שהאדם נמצא בה. ואומר הרב, שהשאיפה לקרבת אלוקים - איננה כח מרכזי שנמצא בנפש אך נפרד ממנה, אלא - שאיפה זו היא מהות הנפש ממש, שמתגלה בנטיות ושאיפות שונות.

  הרב הראל כהן | י"א אדר א' תשפ"ד
  undefined
  35 דק'
  קרבת אלוקים

  קרבת אלוקים - הנטייה הטבעית המתמדת של האדם והעולם

  מאמרי הראי"ה עמ' 33

  קרבת אלוקים היא תכונה מרכזית בנפש, המצויה בה תמיד, אף שפעמים כלפי חוץ היא מסתתרת. משום כך, החינוך הטבעי לאדם - הוא המבוסס על תכונה זו של קרבת אלוקים, וזאת משום שעבודת החינוך היא להוציא את תכונות נפש המתחנך מהכוח אל פועל. מסיבה זו, שום חינוך אחר לא יוכל להפסיק את השאיפה הפנימית לקרבת אלוקים. החופש שהאדם שואף אליו - הוא הנטיה אל מה שהנפש נוטה אליו, ומכיוון שטבע הנפש נוטה לקרבת אלוקים - לכן זוהי נטיית החופש של האדם הפרטי ושל האנושיות בכללה.

  הרב הראל כהן | כ"ז שבט תשפ"ד
  undefined
  35 דק'
  קרבת אלוקים

  מרכזיותה של תכונת קרבת אלוקים, בכלל ובפרט

  מאמרי הראי"ה עמ' 32-33

  תכונת קרבת אלוקים היא טבעית לאדם מילדותו, אף שבגדלותו היא נסתרת בעקבות מהומות החיים. גם בכלל - תכונה זו משפיעה באופן ניכר על כל האומות והדתות. נטייה זו של קרבת אלוקים היא החזקה מכל נטיות ותשוקות האדם. זהו הכוח המשפיע עליו ביותר, וכוחות כולם נובעים ממנו.

  הרב הראל כהן | כ' שבט תשפ"ד
  undefined
  30 דק'
  קרבת אלוקים

  סיום ההקדמה ופתיחת המאמר

  מאמרי הראיה עמ' 32

  חשיבותו של המאמר גדולה, ויש להקדים ללימודו מאמרים נוספים. הרב פותח את המאמר בכך, שבזמן ילדותו של האדם, בעוד שנפשו טהורה, הוא מוכשר לחיבת קדושה ויראת שמים.

  הרב הראל כהן | י"ג שבט תשפ"ד
  undefined
  36 דק'
  קרבת אלוקים

  הקדמה למאמר קרבת אלוקים

  מאמרי הראיה עמ' 32

  היסטורית המאמר וחשיבותו הגדולה - סקירה כללית

  הרב הראל כהן | ו' שבט תשפ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il