חסידים מספרים

אוסרים את החג

שמחת החג מקושרת עם השמחה הגשמית בבשר ויין; אנו אמורים לצאת מתוך החג לאחר שזכינו לקישור שכזה, ולפנות מתוכם אל עולם החומר כשאנו משלבים את המסרים החשובים הללו בתוך עולם החומר; שמחת החג צריכה להקרין גם לאחר שהחג נגמר.

הרב אריה הנדלר | ניסן תשס"ה