פקודי

רשמתם כבר ביומן?

הרב נתנאל יוסיפון | כ"ז אדר תשפ"א