חודש ניסן

תמרור אדום

הרב ש. יוסף וייצן | פסח תשס"ג