חודש ניסן

חיזוק רוחני לקראת חג החירות

פסח נקרא חג החירות וזוהי מהותו,ומציאות של אסיר בבית הסוהר בחג החירות כביכול אינה אפשרית,אך החירות האמיתית אינה תלויה במעמד פיזי, אלא חירות פנימית עמוקה.ולכך יכול להגיע כל אדם אפילו שהוא אסיר בבית הסוהר.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | כ"ז אדר תשס"ו