חודש ניסן

כ"ו ניסן יום פטירת יהושע בן נון

תורה ותפילה של ארץ ישראל

כ"ו ניסן הוא יום פטירת יהושע בן נון; המוזכר בין הימים שצדיקים מתענים בהם, מה המיוחד ביהושע בן נון שנזכר בין הימים שמתענים בהם?

הרב דוד דב לבנון