בא

אחרי המעשים נמשכים הלבבות

כך נזכור את יציאתנו לחירות על ידי מצוות מייגעות כהכנה לחג הפסח

הרב יצחק בן יוסף | ט' טבת תשפ"א