משעבוד לגאולה

בין יציאת מצרים שבפסח ליציאת מצרים שבכל יום

מה היחס וההבדל בין מצות זכירת יציאת מצרים בליל הסדר לזכירה שבכל יום? הרבה חילוקים בעניין , אלא שיש חילוק עמוק בין העמקת האמונה של ליל הסדר ע"י סיפור לבין הזכירה בעלמא שבכל יום.

הרב נתנאל איל | ג' ניסן תשע"ו