הלכות כלליות

קריאת עיתונים וספרי חול בשבת

השאלה האם מותר לקרוא עיתונים וספרי חול בשבת היא שאלה רחבה שאפשר להאריך בה רבות. כאן הבאנו את עיקרי הדברים בעניין זה.

הרב אריה מינקוב | שבט תשע"ט