הכנות לשבת, כניסתה ויציאתה

קבלת שבת מוקדמת

הרה"ג דוב ליאור | סיון התשע"ג