מאמר ראשון

הסיבות לחיוב מצוות השבת

לימוד בספר הכוזרי - שיעור 57

חיוב מצוות השבת מכח מעשה המן וששת ימי בראשית, מעמד הר סיני וכלל ישראל.

הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ב תמוז תשע"א