שלג

מהלכות השלג

מחלוקת ראשונים ואחרונים לעניין טבילה בשלג, תלוי האם יש חיבור בין חלקי השלג. כיסוי הדם בשלג. טלטול שלג בשבת והנגיעה בו. נטילת ידיים בשלג. שימוש כללי בשלג בשבת.

הרה"ג חיים שטיינר | י"ז טבת תשע"ד