בראשית

מלאכה המותרת בשבת

קדושת השבת אינה תלויה בשום דבר; לפי רש"י - הקב"ה סיים את מלאכתו ביום השבת עצמה וברא מנוחה, מה טיבה של מנוחה זו?

הרב דוד דב לבנון | תשנ"ט