חיוב ההודאה על נס

חוכמת ההתבוננות

פרק התהילים שאנו קוראים בתפילת יום העצמאות מזכיר לנו שבעל הנס עלול שלא להכיר בניסו, ושאי הכרה בחסדי הבורא, ואי הודאה לבורא על חסדיו, הרי זו גנות ופחיתות גדולה ביותר.

הרב פרופ' נריה גוטל | אייר תשע"ט