חיוב ההודאה על נס

"על זאת שבחו אהובים"

הרב יגאל לרר | אייר תש"ע