שיחות ליום העצמאות

מעבדות לחרות, ממוות לחיים

גדרי ההודאה ביום העצמאות מבוססים על גדרי ההצלה ביום זה. עיון ובירור של סוגיית ההודאה על הצלה ושעבוד והצלה ממיתה.

הרב משה חביב | ו' אייר תש"ע