שיעורים נוספים

בין המקום לחברו

התנגשויות שיוצרות סתירות בין מצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחברו מלוות אותנו כל הזמן, בחיים הפרטיים והציבוריים כאחד. מה הדרך הנכונה להכריע לכאן או לכאן?

הרב אברהם סתיו | ניסן תשע"ט