שיעורים נוספים

לא להישאר במדבר

בדומה לבני ישראל שלא נמנעו מלהיכנס לארץ למרות ההבטחה האלוקית שייפלו אל האלילות, כך אסור גם לאדם בן ימינו להתנכר לחובותיו החברתיות למרות הפחד מנפילה רוחנית

הרב יובל שרלו | תשע"ח