שיעורים נוספים

כיצד לזהות עת רצון?

מהו הזמן שהוא עת רצון? איך אני יודע? הרב בן ציון מוצפי מאיר כמה נקודות בעניין זה.

הרב בן ציון מוצפי | אב תשע"א