א"י נקנית ביסורים

מעלתם של הרוגי מלכות ולומדי התורה

מדוע אברהם אבינו בכה רק מעט כששרה אמנו נפטרה?; מקומם של הרוגי מלכות הוא מתחת לכסא הכבוד, וקל וחומר מקומו של מי שהיה עסוק בלימוד תורה בעת שנרצח; החשבונות של הקב"ה נסתרים מעינינו; חשוב להמשיך ולהתחזק בלימוד התורה, ולקרב את כל עם ישראל אל דרך התורה. באדיבות ערוץ מאיר.

הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל | ז' אדר ב' תשס"ח