א"י נקנית ביסורים

התפכחנו, חלקית

לצד המתפכחים הרבים, עדיין יש מי שמדברים על הפרדה בין חמאס לבין הרשות הפלשתינית. התנ"ך מספר לנו את קורות חייו של ירמיהו, כדי ללמדנו שאין די בכך שהעובדות מצדיקות את השקפת העולם שלנו. הדבקים באידאולוגיה בעייתית אינם מוכנים לתת לעובדות לבלבל אותם. זה הזמן להוביל מהלך הצלה לאומי.

הרב אברהם וסרמן | כסליו תשפ"ד