א"י נקנית ביסורים

"וינער מצרים את פרעה בים"

שלושים לנרצחים בטבח בישיבת מרכז הרב

איך הגופה של ילד יהודי הכריעה את הכף לרעת פרעה עפ"י המדרש; התחכמות גוג ומגוג: רוצים לנתק את עם ישראל מאביהם שבשמיים לפני שמתנכלים לו; הרוצח ומשגריו בחרו בישיבה בכוונה; החיבור המיוחד שהיה בין הקורבנות לבין אבינו שבשמיים; הצער על מה שהנערים עוד לא יספיקו בעולם הזה.

הרב הראשי ישראל מאיר לאו | ר"ח ניסן תשס"ח