חיי שרה

נסיונות מאז ולתמיד

נסיונותיו של אברהם אבינו בימינו אנו.

הרב רוני קלופשטוק | כסליו תשס"א