שבעתא דנחמתא

נחמו נחמו עמי

יום שיעורים לע"נ הרב יוסי, חני ושובאל ציון דיקשטיין

נחמה בכפליים לאורו של ר' עקיבא 'עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו'

הרב מאיר טויבר | יז' אב התשע"ב