א"י נקנית ביסורים

מזבח חדש

שלושים לנרצחי הטבח בישיבת מרכז הרב

עולת ראש חודש; ילדים הלומדים תורה הם מקור הרוחניות של עם ישראל, ובהם המחבל רצה לפגוע. נקמה היא צודקת ומוסרית; אנחנו בעיצומה של מלחמת עולם.

הרה"ג יעקב אריאל | ר"ח ניסן תשס"ח