שיחות ליום ירושלים

"שמחו את ירושלים"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשס"א