שיחות ליום ירושלים

מה הטריד את הקאדים במשלחת בקפריסין?

הרב יוסף צבי רימון | איר תשע"ח