שיחות ליום ירושלים

מן הרמתים צופים

יום ירושלים הוא גם יום פטירתו של שמואל הנביא. עיון במקורות על חייו של שמואל, ובירור הקשר שלו לירושלים.

הרב דוד דב לבנון | כ"ח אייר תש"ס