שיחות ליום ירושלים

עיר שעושה כל ישראל חברים

שיחות ליום ירושלים בישיבת הכותל תשע"ב

שיחות ליום ירושלים בישיבת הכותל תשע"ב

הרב דוד גבריאלי | כח' אייר התשע"ב