תשעה באב

על קמצא ובר קמצא ומה שביניהם

מערך ללימוד עצמי לקראת ט' באב

כיצד ייתכן שירושלים והמקדש ייחרבו בגלל מריבה טפשית בין שני אנשים? מילא בר קמצא אשם במשהו, אבל מדוע מוזכר כאן קמצא שלא היה מעורב בכלל בכל הסיפור? למה טעה השליח ומדוע שתקו החכמים?;נועד ללימוד לבד או בחברותות, לנוער ומבוגרים. מתאים גם ליום הצום עצמו.

הרב יוני לביא | תמוז תשס"ז