תורה בכותרות

מחיר פדיון שבויים

הרב אליעזר מלמד | שבט, תשס"ד