תורה בכותרות

זמן פנוי! האם יש דבר כזה?

מאמר זה פותח צוהר לבאים מבחוץ המנסים לתאר את עולמו של בן התורה בהיותו בישיבה. רבים הם ההבדלים שבין חיי האדם מתוך עולמה של תורה לאדם שחיי מתוך השפעה של התרבות הכללית. אחד מן ההבדלים הבולטים זה היחס אל הזמן.

הרב ש. יוסף וייצן | כ"א טבת תשס"ד