תורה בכותרות

תורה בכותרות

שעור הקדמה לסדרת שעורים בענייני אקטואליה מזוית תורנית. התבוננות על עצם הרעיון בהקשר לימי החנוכה.

תלמידי ישיבת בית אל | כ"ז כסליו תשס"ד