שמיטת כספים

פרוזבול

תקנת הפרוזבול צריכה לעורר תמיהה. מאין להלל הסמכות ליצור מנגנון שנראה, על פניו, כסותר את עצם מטרת הציווי של שמיטת כספים?

הרב דב בערל וויין | כא אלול תשס"ז