שמיטת כספים

דיני חוב ודיני חיוב בשמיטת כספים

בדין שמיטת כספים בדבר שאינו הלוואה, בדעת הר"י מגאש ובדעת הרמב"ם בפ' המשניות.

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כג' אלול תשס"ח