שמיטת כספים

עניני שמיטת כספים

שיטות הראשונים בדבר זמנה של שמיטת הכספים. עשיית פרוסבול בבית דין. מחלוקת אביי ורבא בדבר כח חכמים לתקן פרוסבול. כפיית הלווה לפרוע.

הרב הראשי ישראל מאיר לאו | ב' אלול ה'תשנ"ג